Profesní komora STK

Úvod

Vítejte na stránkách profesní komory, dovolte nám stručné představení našich neziskových aktivit.

Stanice technických kontrol jsou většinou soukromými subjekty, jimž stát přenesením jeho působnosti v devadesátých letech 20. století umožnil vstoupit na trh za cílem udržitelnosti technického stavu vozidel nepoškozující životní prostředí za dodržení podmínek daných mezinárodních úmluv. Profesní komora STK byla založena v devadesátých letech s potřebou sjednotit prosazvání společných cílů a zájmů stanic technických kontrol (STK).

 

Mezinárodní úmluvy se proměnili v evropské Směrnice, které harmonizují postupy provádění technických kontrol a měření emisí v rámci Evropské unie a reflektují technologický pokorok ve výrobě silničních vozidel.

Cílem Profesní komory STK je vystupovat jednotně ve vzathu ke státním a mezinárodním orgánům, soukromým subjektům i asociacím a svazům. Profesní komora sdružuje síť více než stovky stanic technických kontrol, proto je i důležitým nositelem převedení platné legilativy do praxe. Jednotné provádění technických prohlídek a měření emisí je pro Profesní komoru prioritou, avšak stejně tak i ochrana a podpora v tomto oboru podnikání a spojencem jednotlivých STK se státní správou.

Odeslnány připomínky k navrhované novelizaci 56/2001 Sb. odesláno 19.12. na MDČR

16. prosinec 2016

Profesní komora STK připravila rozsáhlé připomínky k další nesrozumitelé novelizaci zákona 56/2001 Sb. o provozu vozidel na pozemních komunikacích, předkládáme odeslané připomínky, všechny připomínky včetně připravovaných jsou k nahlédutí pro všechny členy PKSTK v členské sekci.


 

Související odkazy:

Reakce na článek na motorkáři.cz

Reakce na článek na motorkáři.cz

29. říjen 2016

Profesní komora STK se ohrazuje vůči tvrzení Ministerstva dopravy, které sdělilo 7. září prostřednictvím svého mlučího Tomáše Neřolda protestujícícmu davu motorkářů před budovou Ministerstva dopravy, že aktivita tvrdšího posuzování STK u závad motocyklů pramení z jejich iniciativy. Úpravy, odstranění, přidávání dílů motocyklů podléhající schválení přehlížené vlastníky těchto vozidel a které nejsou od nového roku přehlíženy na STK, naopak dle ministerstva dopravy jsou plně v kompetenci techniků STK a do slova řečeno „pramení z jejich iniciativy“.