Profesní komora STK

Úvod

Vítejte na stránkách profesní komory, dovolte nám stručné představení našich neziskových aktivit.

Stanice technických kontrol jsou většinou soukromými subjekty, jimž stát přenesením jeho působnosti v devadesátých letech 20. století umožnil vstoupit na trh za cílem udržitelnosti technického stavu vozidel nepoškozující životní prostředí za dodržení podmínek daných mezinárodních úmluv. Profesní komora STK byla založena v devadesátých letech s potřebou sjednotit prosazvání společných cílů a zájmů stanic technických kontrol (STK).

 

Mezinárodní úmluvy se proměnili v evropské Směrnice, které harmonizují postupy provádění technických kontrol a měření emisí v rámci Evropské unie a reflektují technologický pokorok ve výrobě silničních vozidel.

Cílem Profesní komory STK je vystupovat jednotně ve vzathu ke státním a mezinárodním orgánům, soukromým subjektům i asociacím a svazům. Profesní komora sdružuje síť více než stovky stanic technických kontrol, proto je i důležitým nositelem převedení platné legilativy do praxe. Jednotné provádění technických prohlídek a měření emisí je pro Profesní komoru prioritou, avšak stejně tak i ochrana a podpora v tomto oboru podnikání a spojencem jednotlivých STK se státní správou.

Vydání vyhlášky 228/2017 - novelizace 302/2001 o provádění technickcýh prohlídek a měření emisí

16. srpen 2017

Související odkazy:

Valná hromada 2017

16. srpen 2017

Dne 11. dubna letošního roku byla uspořádána valná hromada, která zhodnotila uplynulé intenzivní období. Období ve kterém hrozila úplná deregulace sítě stanic technických kontrol, které by vedlo k nepovedenému pokusu, který proběhl v některých zemích EU. Systém jenž by ohrozi bezpečnost  provozu na pozemních komunikacích.

Dále byla prospěšné setkání ke zvolení novch členů předsednictva a revizní komise.

Vytyčily se hlavní cíle směřování Profesní komory, které by vedly k větší informovanosti veřejnosti o tak veřejně prospěšné práci kontroly technického stavu vozového parku v České republice.

Níže uvádíme zápis z valné hromady 2017.

Související odkazy: